DISSOLVA 2016

Group Leader
Rise Nomura
Naoaki Omoto

Tomohito Fukuda
Hirokazu Otani
Justine Sigel
Koki Kobayashi
Mayu Kojika
Iku Ono
Akihiro Yokoyama
Saya Itasato
Taisuke Okano
Miharu Okusa


DISSOLVA 2015

Group Leader
Tomohito Fukuda
Misaki Takamizawa

Tomohiro Kitamura
Jongmin Kim
Kumiko Naiki
Naoyuki Miyano
Shinju Hasegawa
Rise Nomura
Shusuke Goto


DISSOLVA 2014

Group Leader
Taku Owada

Shinaro Kita
Chieko Kimura
Yutaro Ohashi
Mariko Kaji
Marina Ueno
Reika Suzuki
Aika Kawashima
Kanae Demura
Kurumi Hori
Futa Koike
Saya Kobayashi
Ken Katayama
Koh Shimizu
Tsukuru Matsuoka
Hirokazu Otani

DISSOLVA 2013

Group Leader
Hiroshi Okada
Nahoko Sato

Saki Ito
Taku Owada
Jongmin Kim
Jun Ishida
Kenichiro Suzuki
Takafumi Okawa
Shintaro Kita
Koh Shimizu
Chieko Kimura
Tsukuru Matsuoka


DISSOLVA 2012

Group Leader
Yoshiaki Fudeshima
Haruka Mochizuki

Moto Watanabe
Masayuki Nakatsuno
Kentaro Yamada
Seong Woo Jin
Masashi Isaka
Eri Obuchi
Shigemi Ishibashi
Shintaro Kita
Fuyuko Iwasaki
Hiroshi Okada
Miyuki Arai
Alexander
Aiza
Calsia


back to top